Rekrutacja dzieci do Przedszkola TRATWA na rok szkolny 2016/17

 

  1. Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola TRATWA potwierdzają kontynuację pobytu dziecka w nowym roku szkolnym poprzez złożenie deklaracji kontynuacji edukacji wg harmonogramu poniżej.

  2. Decyzją rady Pedagogicznej Przedszkole TRATWA w w bieżącym roku szkolnym nie pobiera wpisowego dla nowych kandydatów.

  3. Kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola TRATWA ( zasady pierwszeństwa):

- dzieci niepełnosprawne

- dzieci pięcioletnie

- dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do Przedszkola TRATWA

- dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących

- dzieci z rodzin zastępczych.

  1. Przyjęcia dzieci w 2016-17 r. odbywają się wg poniższego harmonogramu:

 

 

 

Od dnia

Do dnia

Etap rekrutacji

Działania Rodziców

25 stycznia 2016

29 lutego 2016

Potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej

Złożenie Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu

25 stycznia 2016

31 marca 2016

Postępowanie rekrutacyjne dla nowych kandydatów.

Pobranie i złożenie wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami- dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów

 

10 kwietnia 2016

Powiadomienie kandydatów
o zakwalifikowaniu do przedszkola

-

11 kwietnia 2016

24 kwietnia 2016

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata

Pisemne potwierdzenie woli rodziców

o uczęszczaniu kandydata do przedszkola

30 kwietnia 2016

 

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola

-

25 kwietnia 2016

 

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od publikacji listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Przedszkola.

Od decyzji Dyrektora służy odwołanie do właściwego sądu administracyjnego.

18 maja 2016

30 maja 2016

Postępowanie uzupełniające
( w przypadku nadal wolnych miejsc
w przedszkolu )

Pobranie i złożenie wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami- dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów.

1 czerwca 2016

 

Powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przedszkola

-

1 czerwca 2016

08 czerwca 2016

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata

Pisemne potwierdzenie woli rodzica o uczęszczaniu kandydata

09 czerwca 2016

 

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym

-

10 czerwca 2016

 

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od publikacji listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść odwołanie od decyzji Komisji do Dyrektora Przedszkola.

Od decyzji Dyrektora służy odwołanie do właściwego sądu administracyjnego.

 

 

 

Karta Zgłoszenia

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Additional information

Wykonanie: smart-NT